vacation-home-purchase-abroadLoma-asunnon voi hankkia ulkomailta joko vuokraamalla, ostamalla tai hankkimalla lomaosakkeen. Lisäksi yhdeksi vaihtoehdoksi on tullut asunnonvaihto. Kaikille näille vaihtoehdoille on omat kannattajansa ja palveluntarjoajansa, ja tässä artikkelissa tarkastellaan vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.

Loma-asunnon vuokraus ulkomailta

Loma-asunnon vuokraus ulkomailta ei eroa kotimaisesta loma-asunnon vuokraustoiminnasta. Vuokraaja voi ottaa suoraan yhteyttä esimerkiksi Internetistä löytämäänsä vuokranantajaan ja sopia hänen kanssaan vuokra-ajasta, hinnoista ja muista ehdoista, tai vuokraaja voi ottaa yhteyttä joko Suomessa tai ulkomailla toimivaan välitysyritykseen, jonka kautta sopii välitettävänä olevan kohteen vuokraamisesta. Mahdollisia ongelmia voi ilmetä esimerkiksi tilanteissa, joissa vuokraaja hankkii asunnon maasta jossa puhuttua kieltä ei ymmärrä: tällöin mahdollisten ongelmatilanteiden selvittely voi olla monimutkaista. Ulkomaista vuokranvälittäjää käytettäessä saattavat myös sopimusasiat tulla ongelmiksi: vuokraaja ei välttämättä ymmärrä omia vastuitaan ja oikeuksiaan, jolloin vuokraamiseen liittyvien kiistojen selvittely voi olla kallista ja aikaavievää.

Loma-asunnon vuokraus on normaalitapauksessa kuitenkin varmaa ja luotettavaa toimintaa: asiakas vuokraa asunnon, järjestää itse matkat sovittuna ajankohtana sovittuun paikkaan, nautti lomastaan, ja kotiin palattuaan alkaa mahdollisesti katsella jo uutta lomakohdetta ulkomailta.

Lomaosakkeen hankinta

Lomaosakkeen hankinta tarjoaa etuja vuokraamiseen nähden: osakkeenomistaja ostaa käyttöoikeuden loma-asuntoon vuosittain yhdeksi tai useammaksi viikoksi. Monissa tapauksissa osakas voi myös vaikuttaa sisustukseen ja säilyttää kohteessa omia tavaroitaan, eli lomaosakkuus on vakiintuneempaa asumista kuin vuokraustoiminnassa. Osakkeenomistajan on syytä kuitenkin muistaa, että hänen täytyy maksaa oma osuutensa kohteen ylläpitokuluista käyttipä hän sitten asumisoikeuttaan tai ei. Osakas voi usein vaihtaa osuutensa vastaavaan osuuteen jossakin muussa myyjän kohteessa ja luopuestaan osakkuudesta hän periaatteessa myy sijoituksensa ostajalle. Joissakin tapauksissa osuudesta luopuminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi.

Loma-asunnon ostaminen ulkomailta

Loma-asunnon ostaminen ulkomailta on kuin mikä tahansa osake- tai kiinteistökauppa. Ellei ostaja tunne erittäin hyvin kohdemaan lainsäädäntöä ja kauppamenettelyjä on kuitenkin luotettavampaa käyttää joko suomalaista, kyseisen kohdemaan kohteisiin erikoistunutta asunnonvälittäjää tai kyseisen kohdemaan asunnonvälittäjää, jolla on kokemusta ja osaamista myös kansainvälisistä asuntokaupoista.

Asunnonvaihto

Internetissä toimii useita sivustoja, joissa halukkaat voivat vaihtaa asuntoja keskenään sovituksi ajaksi ja sovituilla ehdoilla. Sopimukset ovat aina osapuolten välisiä. Vaihtotoimintaan mukaan lähtevän kannattaa miettiä, mitä tavaroita jättää kotiinsa vaihtoon tulevien asukkaiden saataville. Onnistunut asunnonvaihto mahdollistaa kuitenkin kummallekin osapuolelle onnistuneen ja edullisen lomaelämyksen.