holiday-activitiesTällä sivulla käsitellään ensisijaisesti Raha-automaattiyhdistyksen järjestämää tuettua lomatoimintaa. Vastaavaa toimintaa tukevat myös monet muut järjestöt. Tuettujen lomien sisältö ja tavoite sekä myöntämisperusteet ovat samankaltaiset toimintaa tukevasta järjestöstä riippumatta.

Tuetulla lomatoiminnalla tarkoitetaan kodin ulkopuolisen lomamahdollisuuden tarjoamista sellaisille perheille ja myös yksittäisille aikuisille, joilla ei muuten, esimerkiksi taloudellisen tilanteen perusteella, ole mahdollisuutta lomaan. Tuetun lomatoiminnan tavoitteena on lisätä hyvinvointia. Hyvinvoinnin lisäämistavoite ei välttämättä koske pelkästään lomailijaa, vaan monissa perheissä lomailu mahdollistaa myös kotitilanteen rauhoittamisen ja perheen asioiden saamisen parempaan kuntoon.

Tuettuja lomia myönnetään hakemuksen perusteella. Tarve tuettuun lomaan arvioidaan kolmen eri syyn perusteella:

  • Taloudelliset perusteet. Perheellä tai hakijalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia lomailuun kodin ulkopuolella
  • Terveydelliset perusteet. Hakija tarvitsee lomaa esimerkiksi lyhytaikaista kuntoutumista varten
  • Sosiaaliset perusteet. Sosiaalinen peruste voi olla esimerkiksi se, omaa hakevan perheen tilanne on haastava yksinhuoltajuuden tai vanhempien omien ongelmien vuoksi.

Tuettua lomaa voi yleensä saada viideksi vuorokaudeksi (yhdeksi arkiviikoksi). Lomat sisältävät täysi- tai puolihoidon, eli joissakin tapauksissa lomalaiselle tarjotaan majoituksen lisäksi aamiainen ja mahdollisesti lounas, toisissa tapauksissa kaikki päivän ateriat. Lomat ovat lisäksi ohjelmallisia, eli hakijan tarpeista riippuen loma voi sisältää joko fyysisesti kuntouttavaa toimintaa tai virkistystoimintaa: retkiä, pelejä yms.

Raha-automaattiyhdistyksen tukemat lomat eivät ole kuitenkaan hakijalle täysin ilmaisia. Osallistujalta peritään loman kustannuksista omavastuuosuus, vaikka suurin osa kustannuksista katetaankin raha-automaattiavustuksella.

Raha-automaattiyhdistyksen tukemia lomia ei haeta suoraan Raha-automaattiyhdistykseltä, vaan lomille haetaan lomia tarjoavien järjestöjen kautta esimerkiksi järjestöjen www-sivuilla. Raha-automaattiyhditys tukee viittä lomajärjestöä, jotka ovat

  • Hyvinvointilomat
  • Maaseudun terveys- ja lomahuolto
  • Nasy – Naiset Yhdessä
  • Solaris-lomat
  • Svenska Semesterförbundet

Yllä mainitut viisi lomajärjestöä ovat yhdessä muodostaneet Lomajärjestöjen yhteistyöryhmän, jonka www-sivujen kautta pääsee kaikkien järjestöjen omille sivuille.

Tuettua lomaa hakevan ei itse tarvitse tietää tai kyetä arvioimaan lomallevalintakriteereitä, vaan yllä mainittujen järjestöjen tarjoamat tuetut lomat ovat kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden haettavissa. Tarkempia tietoja kriteereistä, mahdollisista lomakohteista, ajankohdista ja muista seikoista saa suoraan lomajärjestöiltä. Järjestöjen lomakohteita eri puolilla Suomea. Lomia järjestetään vuoden ympäri. Lomajaksojen ohjelma ja kohderyhmä vaihtelee, ja lomia järjestetään pienistä lapsista aina eläkeikäisiin saakka.